fox trot

Angielskie określenie oznaczające krok lisa. Bardzo modny na początku poprzedniego wieku, prawdziwie dowolny, nie mający ustalonych reguł.Taniec ten odróżnia chłopca od mężczyzny. Obserwując tancerzy odnosi się wrażenie gładkości i powiewności ruchu. Uznawany za najtrudniejszy taniec.