quick step

Szybka odmiana foxtrota, tryskająca energią, odmiennym stylem I charakterem. Symbolizować może młodych ludzi pełnych radości życia, cieszących się każdą wspólnie przeżytą chwilą poprzez podskoki, kroki biegane, szybkie zmiany kierunku, figury obrotowe i progresywne.