taniec współczesny

Bazą dla tańca współczesnego jest balet, jednak taniec ten pozbawiony jest jego sztywnych zasad i reguł. W technice tej kładziony jest nacisk na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ, opowiada odbiorcy pewną historię poprzez ruchy charakterystyczne dla rodzaju tej opowieści. Cechą charakterystyczną jest tutaj dowolność w kreowaniu ruchu, umiejętność wykorzystania ciężaru ciała, grawitacji czy oddechu. Wykorzystywane są tutaj również elementy akrobatyki.