walc wiedeński

Król tańców salonowych, także romantyczny jak walc angielski, lecz dwa razy szybszy, tańczony równym, wirującym ruchem i nie posiadający wielu figur. Pochodzenia niemieckiego, lecz dzięki muzyce Straussa stał się symbolem Austrii, a ściśle mówiąc Wiednia.