Foxtrot

Szkoła Tańca Łódź - Fox trot

Foxtrot Łódź

Foxtrot Łódź to angielskie określenie oznaczające krok lisa. Bardzo modny na początku poprzedniego wieku, prawdziwie dowolny, nie mający ustalonych reguł. Taniec ten odróżnia chłopca od mężczyzny. Obserwując tancerzy odnosi się wrażenie gładkości i powiewności ruchu. Uznawany za najtrudniejszy taniec towarzyski.

Twórcą foxtrota był Amerykanin Harry Fox, aktor, który w 1913 roku wprowadził na scenę teatru pewną ilość specyficznych kroków dotąd nie spotykanych w balecie określanych mianem „Fox’s Trot”. Na początku fokstrot był tańcem dowolnym, bez ściśle określonych reguł. Taniec ten dawał tańczącym odprężenie, nie nastręczał trudności, tancerze poruszali się w praktycznie dowolny sposób. Jednakże w 1914 roku amerykański związek nauczycieli tańca ustalił pierwsze zasady tańczenia fokstrota, wprowadzono podział na kroki wolne i szybkie tańczone po linii prostej lub w obrotach w prawo. Taniec ten w dalszym ciągu był rozwijany przez angielskich nauczycieli tańca, którzy wzbogacili fokstrota o kroki boczne.

Foxtrot charakteryzuje się długimi, posuwistymi i idealnie płynnymi krokami wymagającymi łatwości poruszania się i ścisłej kontroli, aby nadać leniwy i niespieszny styl ruchowi tancerzy. 

Istnieją dwie odmiany foxtrota: użytkowy i turniejowy gdzie wykonanie tego drugiego jest możliwe jedynie w wielkiej i przestronnej sali balowej. Gorliwy tancerz, który bez wątpienia chce ćwiczyć i tańczyć we wspaniałych salach treningowych lub tanecznych, z pewnością odkryje, że nauka foxtrota pomaga w opanowaniu równowagi i kontroli. Foxtrot użytkowy natomiast to wolniejsza odmiana quickstepa. 

Takt 4/4. Cztery uderzenia w takcie. Pierwsze i trzecie uderzenie jest akcentowane.  Muzyka powinna grać w tempie 30 taktów na minutę. Figury składają się z różnych kombinacji kroków szybkich i wolnych. 

Foxtrot jest jednym z dziesięciu tańców towarzyskich a ścislej mówiąc należy do grupy tańców standardowych obok walca angielskiego, tango, walca wiedeńskiego i quickstepa.

Podstawowymi elementami oprócz kroku podstawowego są: fether step i three step, obrót w prawo i w lewo, fala, tkacz, impetus, telemark, pivot, hover cross.

© 2021 by Szkoła Tańca Peter